"Duizend wegen leiden naar Rome, nu nog op zoek naar die van u".

Beweeg- en leefstijladviseur

Wat is een HBO beweeg- en leefstijladviseur?


De opleidinghanzehogeschool-groningen

Om tot dit beroep te komen, volg je een 4-jarige HBO opleiding. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de Hanzehogeschool te Groningen.

De opleiding is constant aan het veranderen om het zo passend mogelijk te maken bij het werkveld. Het is een generalistische opleiding met veel informatie omtrent gezondheid en gedragsverandering. Het is tevens een ‘helaas’ nog vrij onbekende opleiding en tijdens deze “crisis in de zorg” periode word het vaak niet vergoed door u zorgverzekeraar. (vraag hierna)

Dit zijn volgens de Hanzehogeschool de belangrijkste 6 kerntaken:
1. Ontwikkelt, positioneert en begeleidt sport- en bewegingsprogramma’s
2. Managet de bedrijfsvoering van een sportorganisatie
3. Verandert het gedrag van cliënten duurzaam binnen het domein van sport, bewegen en gezonde leefstijl
4. Ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid in sport en bewegen
5. Creëert kansen en genereert middelen voor sport en bewegen
6. Verricht onderzoek en evalueert de effectiviteit van de organisatie
(Hanzehogeschool, 2014)


De Beweeg- en Leefstijladviseur

De Beweeg- en Leefstijladviseur is een breed inzetbare functionaris die zich op het terrein bevindt van zowel het bedrijfsleven, sport en recreatie, als de zorg. De Beweeg- en Leefstijladviseur richt zich op preventie van het ontstaan van chronische aandoeningen en het vitaliseren van mensen met risicofactoren. Interventies van de Beweeg- en leefstijladviseur zijn afgestemd op de veranderingsbereidheid van de cliënt en worden geïntegreerd met persoonlijke adviezen op het gebied van bewegen en voeding. Het is een kansrijke manier om een duurzame gedragsverandering te bereiken.
De aanpak van overgewicht en welvaartsziekten is het meest effectief op het moment dat gedragsverandering gebaseerd is op een begeleid traject met voedings- en bewegingsadviezen, waarbij gewerkt wordt volgens gedragsverandering strategieën. Onderzoek naar verschillende interventies bij patiënten met overgewicht (met of zonder diabetes mellitus type 2), leveren constante uitkomsten op: gecontroleerde afname van het gewicht en een toename van bewegingsactiviteiten, zelfvertrouwen en plezier in het leven. Als positieve neveneffecten worden een lagere bloeddruk, minder pijn bij bewegen en een lagere en meer stabiele suikerspiegel geconstateerd.

Wat is je rol als Beweeg- en Leefstijladviseur 

De beweeg- en leefstijladviseur is de professional die binnen het domein van sport en bewegen de focus legt op de gezondheidswaarde van sport en bewegen. Voldoende en passende lichaamsbeweging is onderdeel van een gezonde leefwijze, gaat overgewicht tegen en draagt bij aan een betere fitheid. Regelmatig sportief bewegen draagt o.a. bij aan gezonder ouder worden en speelt een rol in het voorkomen van diverse chronische aandoeningen (o.a. hart- en vaatziekten). Daarnaast heeft sport een sociale functie en draagt bewegen bij aan het geestelijk welbevinden.
Het is dus van belang dat de samenleving wordt gestimuleerd tot een actieve leefstijl en dat er concrete maatregelen worden genomen die jong en oud aansporen om in beweging te komen en een bij hen passende vorm van sport en bewegen, blijvend onderdeel te laten uitmaken van hun leefstijl. Om dit te bereiken beschik je als beweeg- en leefstijladviseur over kennis en kunde van effectieve gedragsinterventies, zodat klanten tot duurzame gedragsveranderingen komen die bij hen passen. Je bent bij uitstek de persoon die de individuele klant of groepen van klanten kan informeren, stimuleren en begeleiden om deze actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden.
(Hanzehogeschool, 2014)

Naast zijn kundigheid qua training heeft hij mij ook geholpen om mijn voedingspatroon eens kritisch door te nemen. Ik heb hierbij een paar zeer goede tips gekregen waarvan ik nu veel profijt heb. >Lees meer<

— Rob van de Ploeg (57)